• studioHAAN_DOELHOF
  • studioHAAN_DOELHOF
  • studioHAAN_DOELHOF
  • studioHAAN_DOELHOF
  • studioHAAN_DOELHOF
  • studioHAAN_DOELHOF
 

DOELHOF

In deze bestaande woning - gelegen in het pittoreske Nieuwmunster - is het zicht op de de polders de grootste troef.
In het ontwerp voor deze woning behouden we het hoofdgebouw & vervangen we de bestaande aanbouwen door één nieuwe aanbouw, op één niveau, die zich op een dynamische manier in de tuin nestelt. Het behoud van het bestaande hoofdgebouw is naast een verplichting ook een bewuste ontwerpkeuze. We vinden de uitraling als achitype-woning erg interessant en bovendien stelt deze ons in staat om een nieuwe aanbouw te ontwerpen die niet in concurentie gaat met het beschermde dorpszicht.

Door de nieuwe woning schuin op het bestaande hoofdgebouw te positioneren zoekt deze maximaal contact met het mooie polderzicht. Daarnaast zorgt deze positionering enerzijds ook voor minder inkijk in de tuin & houdt deze de tuinzone vrij van de, soms nogal kille & hevige, N / NO-wind. Anderzijds zorgt ze voor enkele fijne, intieme, buitenplekken aangevuld met een mooie ruime tuinzone achteraan. Deze intieme tuinzones zorgen op hun beurt dan weer voor voldoende daglicht in het bestaande hoofdvolume.
Bovendien zorgt de schuine positionering van de nieuwe achterbouw ook voor een beperkte zichtbaarheid vanop straat.

Daarnaast zetten we de nu onderbenutte opzit in als nieuwe toegangszone. De bestaande oprit is volledige verhard maar te smal om een wagen te parkeren met als gevolg dat dit een verloren en onaantrekkelijke zone is. Door de toegang tot de woning te verplaatsen naar de zijkant van het gebouw, t.h.v. het knooppunt tussen het bestaande hoofdgebouw en de nieuwe aanbouw, zijn we in staat om de interne circulatieruimte te beperken & geeft dit ons de mogelijkheid om de, momenteel verharde, oprit als groenzone met toegangspad in te zetten.
Qua materialisatie voorzien we een eenvoudig kleurenpalet, zijnde rode baksteen en beton. We trachten hiermee te verwijzen naar het architype van de bestaande ‘koterijen’.