• studioHAAN_POLDER
  • studioHAAN_POLDER
  • studioHAAN_POLDER
  • studioHAAN_POLDER
 

POLDER

Levenslang wonen is een actueel thema en er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. De opdrachtgevers, een gepensioneerd koppel met veel energie, vragen ons om een woning voor hen te ontwerpen die aangepast is aan hun huidige en toekomstige noden. Op zich al een boeiend project maar het wordt echt interessant als deze woning in de achtertuin van hun zoon en zijn gezin zal geplaatst worden…
In eerste instantie wordt dan ook gezocht naar een geschikt ontwerp, rekening houdend met de wensen van de bewoners en de eisen van de stadsdiensten, maar ook een met voldoende privacy tussen beide woningen op het, te splitsen, perceel.
Binnen het ontwerp moet gezocht worden naar een geschikte puzzel van de woning ten opzichte van zijn omgeving én van alle (woon)ruimtes. Hoe kan de omgeving bijdragen aan de woning? Welke functies komen waar en in welke relaties (zowel fysiek als visueel) staan ze onderling? Hierbij zijn zowel de relaties intern als de relatie met de buitenruimte belangrijk.