• studioHAAN_NORMAALSCHOOL
  • studioHAAN_NORMAALSCHOOL
 

NORMAALSCHOOL

De opdrachtgeefster, een gedreven onderneemster, vraagt ons om haar bestaande woning en tevens ook kantoor in centrum Gent te onderwerpen aan een denkoefening.
Verschillende gebruiksmogelijkheden van het pand worden onderzocht in een haalbaarheidsstudie die tegelijkertijd ook de kwaliteiten van de woning en het kantoor op zich tracht in de verf te zetten. Enerzijds dient nagedacht te worden over het pand op grote schaal ( stadscontext), anderzijds dient nagedacht te worden over de interne relaties van de verschillende functies in de woning(en) én alle kansen tussenin.
Het resultaat van dit ontwerpend onderzoek is een bundel met droomscenario’s die de opdrachtgevers aan het denken zet en een gedragen strategie ontwikkelt voor het perceel met hieraan gekoppeld een actieplan om dit te verwezenlijken. In elk aspect van het onderzoek dient rekening gehouden te worden met economische haalbaarheid, een grote ambitie inzage nieuwe of alternatieve woonvormen en een ecologische & duurzame overtuiging.